Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

Adóügy és bizonylatolás piacon 2011.05.18

2011. május 20.

  Állásfoglalást kértem, a piacon való zöldség-gyümölcs értékesítés bizonylatolására vonatkozólag.
 

Tisztelt Hatóság!

Állásfoglalásukat kérem, a piacon való zöldség-gyümölcs értékesítés bizonylatolására vonatkozólag.
Elolvastam az információs füzetet, de kérem, hogy meg is értsem, válaszolják meg következő kérdéseimet:

Piacon való értékesítés esetében tudtommal MINDENKINEK nyugtaadási kötelezettsége van, de nem vagyok járatos APEH ügyekben.
 
Zöldség-gyümölcs esetében a HÁZTÁJI nénike (aki nem őstermelő (nincs őstermelői igazolványa), és nem regisztrált kistermelő
- adhat-e el pl. krumplit csak úgy ? Nyugta NÉLKÜL piacon?
- Ha igen akkor kis füzetecskében ezt vezetnie-e kell-e (a korábbi módon - tehát 400 eFt
értékig- adómentesen, füzetbe kell vezetnie a bevételeket stb., árulhatott a magánszemély)
- Ha árulhat, de az értékhatár változott, akkor mi az értékhatár, illetve mi a nyilvántartás (bizonylat) módja.
- Ha nem árulhat, akkor ezt mi szabályozza?
- Ha a nénike nem őstermelő, nincs adószáma, akkor be mehet-e venni nyugta tömböt, csak úgy,  azt a nyugtát adhatja-e, ha kell neki adnia?
 
- Csak őstermelői vagy kistermelői nyilvántartással  árulhat valaki piacon zöldséget-gyümölcsöt?
- Nénike ha nincs őstermelőije, kistermelőije, adószámot kell-e kérjen hogy árusíthasson piacon? Hogyan kell kérni?
- Nénike hogy lehet alanyi adómentes? Mi kell hozzá, így hogy árulhat pl. krumplit a piacon.

Köszönettel: Szabadkai Andrea

-------------------------------------------------------------------

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal állásfoglalása, válasza:

Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat (adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art) 16. § (1) bekezdés értelmében). Az őstermelő gazdasági tevékenységet végző adóalanynak minősül, ezért nem mentesül az adószám kiváltása alól (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv)  5.§ (1) bekezdés illetve a 6.§ (1) bekezdés alapján).
Adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az állami adóhatóságnál bejelentkezni (Art 16.§(2) bekezdése).

Adószámos magánszemély, így őstermelő esetén is, amennyiben tevékenységét nem egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, a 11T101 sz. nyomtatványon kell a bejelentkezést megtenni.  A bejelentkezés a törvény szövegénél fogva előzetes, így még a tevékenység megkezdés előtt szükséges az adószám megkérése.
Számla illetve nyugtatömb kizárólag adószámmal rendelkező adózó részére értékesíthető (a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló eloírásokat a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) 1/C § (3) bekezdése b) pont alapján).
A mezőgazdasági őstermelői tevékenységet az önálló tevékenységek között külön nevesíti a törvény, ezért a tevékenység mindenképpen az Szja törvény 16.§ alá tartozó tevékenységnek minősül. A magánszemély saját döntése, hogy őstermelőként vagy adószámos magánszemélyként végzi.  Mindkét tevékenységről, annak adóztatásáról, nyilvántartási kötelezettségeiről teljeskörű tájékoztató füzet áll rendelkezésére honlapunkon az „Adózási információk” > „2011.évi információs füzetek”- menüpont alatt:
- 6. sz. tájékoztató füzet a „Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai” illetve a
- 2. sz. tájékoztató füzet „Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem”.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) értelmében annak tárgyi hatálya alá tartozó tevékenységeket bizonylattal kell kísérni. Az áfa-törvény két fajta bizonylattípust szabályoz: a számlát és a nyugtát, illetve a számlára vonatkozóan ismeri az annak egyszerűsített adattartalmú formáját, valamint a számlával egy tekintet alá eső okiratot. Számlának minősül minden olyan okirat, amely megfelel az áfa-törvény X. fejezetében meghatározott feltételeknek. A törvény szabályozza, hogy kit terhel a bizonylatadási kötelezettség, mikor milyen típusú bizonylatot kell kibocsátani, és ezen kötelezettségek alól milyen feltételek mellett lehet mentesülni.
Abban az esetben, ha a 166.§ felhatalmazása alapján az adóalany mentesül a számla-kibocsátási kötelezettség alól, mert a vevője olyan nem adóalany, aki a teljesítésig készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel maradéktalanul megtérítette az ellenértéket és nem kér számlát, akkor a vevő részére nyugta kibocsátása kötelező. A nyugtakibocsátás alól a törvény nem biztosít kérelemre történő mentesítési lehetőséget. A törvény 166. § (2) bekezdése alapján lehetősége van az adóalanynak akkor is számlát adni a vevő részére, ha a törvényi rendelkezések nem kötelezik számla kibocsátására.

Tájékoztatom, hogy levelem az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokon, információkon alapul, egyben közlöm, hogy a válaszlevélben részletezettek az adóhatóság szakmai álláspontjának minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

2011. május 18.

 

Kapcsolódó állományok

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás