Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET)

Egyesületünk célja a Tisza folyó vízgyűjtőjén élők megélhetési lehetőségeinek javítása, árvízi és környezeti biztonságának növelése, a Tisza ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása, hogy e táj lakói jó életminőségben és biztonságban élhessenek.

A Szövetség az Élő Tiszáért (SZÖVET) 2006. június 29-én alakult meg Nagykörűben, bírósági bejegyzésére 2007. márciusában került sor. Az alapításkor 38 fős taglétszám mára 70 főre (a Mikroalap nyertes pályázóival együtt 120-ra) emelkedett. Tagjaink első sorban 7 Kistérségi Akciócsoportunk (KACS) területéről kerülnek ki. A SZÖVET-nek a Beregben, a Bodrogközben, a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet környékén, a Borsodi Mezőségben, Nagykörűben és környékén, a Nagy-Sárréten (Túrkeve és környékén) és a Kis-Sárréten (Biharugra és környékén) működnek akciócsoportjai. Az Akciócsoportok napi kapcsolatban állnak a helyi önkormányzatokkal, gazdálkodókkal, civil szervezetekkel.

Nem csak a Tiszáért és árteréért dolgozunk, de a mellékfolyók, így a Túr, a Szamos, a Kraszna, a Bodrog, a Hernád, a Sajó, a Körösök, a Maros, a Zagyva völgyeiben élőkért és az ott található természeti értékekért is. E természeti egységet, a tiszai Alföldet, Magyarország területének egyharmadát és a Kárpátok bérceinek vízválasztóján innen eső területeket – Széchenyi után – egységesen Tiszavölgynek hívjuk. Ez a SZÖVET elsődleges működési területe.

A Szövetség olyan gazdálkodási mintákat kíván elterjeszteni, melyek megvalósítják ember és folyó fenntartható együttélését: a tájak adottságainak megfelelnek, az élet gazdag változatosságát gyarapítják és a tájban élő emberek boldogulását segítik elő. A Tiszavölgy fejlődésének kulcsa az, hogy az itt élők a természet nyújtotta lehetőségekkel bölcsen gazdálkodjanak. Ez egyszerre hozhat jobb megélhetést, természeti értékeink gyarapítását, sőt segíthet a szélsőséges időjárás okozta nehézségek kiegyenlítésében.

TEVÉKENYSÉGEINK:

- Éredekképviselet:
1. Fenntartható tájhasználatért és az ártári tájgazdálkodásért. Egyesületünk egyik fontos célja, hogy a magyar vidék, ezen belül a Tisza völgyének gondjaira felhívja a döntéshozók figyelmét. Fellépésünkkel biztosítani kívánjuk a térséget érintő állami programokban a természetkímélő gazdaságfejlesztés, különösen az ártéri tájgazdálkodás lehetőségeit.
Bővebben: http://www.elotiszaert.hu/bovebben.php?id=256
2. Kistermelői, helyi termék érdekképviselet.
Civil és szakmai összefogással sikerült részben elérni a kistermelői jogszabály módosítását. Rugalmasság és a hagyomány elvén az Ökotárs Alapítvány és az Accenture: Képességek a sikerért 2010 támogatás segítségével benyújtottuk a Jó Higiéniai Gyakorlati Útmutatót. Elkészítettük a Helyi termelők, helyi termékek a rendezvényeken – Kisokos kistermelőknek és rendezvényszervezőknek című  útmutatót. Honlapunkon JOGSEGÉLY menüpontot működtetünk. Közétkeztetés témában szakmai konferenciát rendeztünk társszervezőként: http://www.vedegylet.hu/index.php?page=news&news_id=1295

- Piacépítés
Nélkülözhetetlen, hogy a megtermelt egészséges és finom élelmiszerek, az ügyes kezű kézművesek termékei jó áron eladhatók legyen. A SZÖVET minden helyi termelő számára segítséget ajánl abban, hogy termékeik piacra juthassanak. Keressük azokat a termelőket, feldolgozókat, akik termékeik számára új piacokat keresnek.

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) bejegyeztette az           „Élő Tisza" egyszerű védjegyet, mely egységet fejez ki. A védjegy célja, hogy a Tisza-menti gazdálkodók, szállásadók, termékelőállítók, szolgáltatók  számára segítse a piacrajutást.  A felhasználó a szerződésben szereplő termékekre vagy szolgáltatásokra egy évre felhasználói jogot kap a jogtulajdonostól. A SZÖVET, ellenőrizheti a védjeggyel megjelölt termékek vagy szolgáltatások körét és minőségét, hogy megfelel-e a szerződésben foglaltaknak. 2011-ben a csatlakozás ingyenes. A védjegy a fogyasztónak különleges minőséget kínál. Ezért a felhasználók a szerződésben vállalják, hogy termékük megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak. Bővebben a Csatlakozás a védjegyhez menüpontban olvashatnak a lehetőségekről.

Közvetlen értékesítési akciók /Befőző napok
Dömping időszakban, 2300-as heti hírlevelünk segítségével vásárlási akciókat hirdetünk meg, előrendelési lehetőséggel. Munkánk 2009 nyarán a Meggy Mentő akcióval indult.
Facsemete vásár
2009-2010 tavaszán és őszén, főképp tájfajta, régifajta, hazai fajta facsemete kínálatot hirdettünk meg, több termesztő, faiskola bevonásával, nagy sikerrel. (Szomolyai fekete cseresznye; Húsvéti rozmaring alma; Batul alma; Árpával érő körte; Bereczki birsalma; Besztercei szilva; Pallagi óriás köszméte…)
Mi MENZÁNK, a MI MENÜNK felhívás
Egy évben két nap, amikor a helyi ételspecialitásoknak, büszkeségeknek kell az asztalon lenniük, helyi alapanyagokból, fajtákból többnyire. Első, 2011. jan.21-i felhívásunkra mintegy 4000 gyermek és felnőtt fogyaszthatta a helyi büszkeségeket. Csíramálé, Csimbókleves, Kukorica prósza… A júniusi és szeptemberi hónapokban idénygyümölcs, idény zöldség napokat hirdetünk meg (szamóca, meggy, cseresznye, szilva, paradicsom napok).                                                                            Tájboltok, Tájtermék polcok
A védjegyes termékek piacrajutását olyan értékesítő egységek megkeresésével is segítjük, ahol vállalják ezen termékek értékesítését. Bővebben a Vásárlás/Üzletek menüpontban olvashat erről.


- Tudományos munka
Megvalósult eredményeinkről bővebben olvashat:
http://www.elotiszaert.hu/bovebben.php?id=256
1. TÁJ-KÉP – SCENES Projekt
Az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (TAKI), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és az Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz, MTA-BCE Kutatócsoport együttműködésében, a SCENES - ADAM EU FP6 kutatási projektek szakmai támogatásával Tiszai Alföld Jövőkép (TÁJ - KÉP) - 2008-2009 program indult. EU-s kutatási program részeként az élhető Tisza mente jövőképét dolgozza ki az itt élők és szakértők bevonásával. A munkafolyamat eredményeként az európai kutatási folyamatba becsatornázott eredmények mellett ajánlások készültek a magyar Országgyűlésnek e vidék felemelése érdekében. A Tiszai Alföld jövőkép építés a nemzetközi előrejelzések és jövőképek (GEO4, MA, IPCC) mentén a hazai tiszai vízgyűjtő hosszútávú (2050-re szóló) jövőképének (jövőképeinek) megfogalmazása, széles társadalmi bevonásra építve, két szinten: Nemzeti Panel Konferenciák és Regionális Műhelymunkák keretében. A program előkészítését, munkáját, hatékony szakpolitikai kapcsolódásait és ajánlásainak elfogadtatását Tanácsadó Testület segíti.

2. WATERISK
Szélsőséges területi vízkészlet-kockázatok hatékony, fenntartható kezelési alternatívái közép- és hosszútávra. A projekt célkitűzése egy vízgazdálkodási döntéstámogató rendszer kiépítése (adatrendszer és szoftver fejlesztés, DSS kommunikációs felület) és a hozzá kapcsolódó szakmai tanácsadói tevékenység megalapozása az Alföld gazdasági versenyképességének növelése és vízgazdálkodási kockázatainak csökkentése érdekében. A pályázat termékének megcélzott piaca a térség gazdasági szereplői és az állami, önkormányzati szektor.

3. Integrált tájfejlesztési program (ILD)
A víz- és tájgazdálkodás hatékonyságának fejlesztésére a Tisza vízgyűjtőn (Integrated land development (ILD) program to improve land use and water management efficiency in the Tisza basin) Az ENSZ Fejlesztési Programjának Környezeti Alapja (UNDP-GEF) a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottsággal (ICPDR) egy közös vállalkozás keretében, az Európai Unió Vízkeret Irányelvének útmutatása szerint integrált vízgyűjtő gazdálkodási tervet készít a Tisza folyó vízgyűjtőjére is. Ennek a nagyobb lélegzetű fejlesztésnek van 3 terepi mintaprogramja  (demonstration projects), amibe az ártéri tájgazdálkodás módszereinek fejlesztése is bekerült, minthogy befogadták a nagykörűi székhelyű Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET) pályázatát, ami a nagykörűi ártéri öblözet területén az MTA Talajtani kutatóintézetével közösen indított kísérleti programot.

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás