Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

Helyi termelők, helyi termékek a rendezvényeken Kisokos kistermelőknek és rendezvényszervezőknek 2012. október

2012. november 02.

  2011. márciusában lett véglegesítve a Helyi termelők, helyi termékek a rendezvényeken - Kisokos kistermelőknek és rendezvényszervezőknek című útmutató. Azóta több jogszabály módosítás lépett életbe, melyet most összegyűjtöttünk.

A MÓDOSULÁSOK:

1. Rendezvény szervezőkre vonatkozó szabályok:
1.1 Bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek
2012. augusztától a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet  alapján a szervezőnek a rendezvényenként nem kell befizetni 15 000 Ft-ot
 „alkalmi rendezvények nyilvántartásba vétele" jogcím alatt. Véleményünk szerint itt sajnálatos joghézag maradt melyről hatósági állásfoglalást kértünk. Állásfoglalás folyamatban van. Lényege:
(Hatályát vesztette a   a 55/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM-PM együttes rendelet majd a 89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICsSzEM-PM együttes rendelet
A 50/1996. (XII. 27.) NM rendeletben hatályát veszette a  V.7.     Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése tételsor.
Hatályban van a 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletben szabályozott
II.6. Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése     14 600 Ft  tételsor.

Most az a FALS helyzet, hogy
az 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet hatályon kívül helyezte az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICSSZEM-PM együttes rendeletet.   Ennek pontját módosította anno az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a következőképp: Mellékletének 1.1.4. pontjában az „Elsődleges élelmiszert termelők és alapterméket forgalmazók” szövegrész helyébe az „Engedélyköteles élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése, valamint kistermelők, alkalmi rendezvények” szövegrész lép.
E miatt nem kellett a kistermelőknek alkalmanként 15 000 Ft kitelepülési díjat fizetni a rendezvényekre. No meg a 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet hatálya alól kivették a kistermelőket.
MOST a 89/2005 hatályon kívül van. A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet nem rendelkezik a kitelepülési díjról.
VISZONT a 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletben BENNE maradt: a melléklet II.6. pontjában az Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése     14 600 Ft  tételsor.

TEHÁT MOST ÚJRA a rendezvény szervezőnek nem kell 15 000 Ft-t befizetni mígy minden élelmiszer értékesítőnek IGEN???????)

 

2. KISTERMELŐRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
2.2 Termékjelölés alkalmi rendezvényen
Címke minták:
A tömeg megnevezésénél a Nettó tömeget kell magdani.

2.3 Nyilvántartások, igazolások az értékesítéshez
12.  A kistermelő a tevékenységének megkezdése előtt egyszeri  regisztrációt kell végezzen az 52/2010 FVM rendelet szerint, melynek során regiszrációs számot kap, mely a rendezvényen igazolja a kistermelői értékesítés jogosultságát.
A kistermelő a területileg illetékes kormányhivatal kerületi állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatalánál írásban be kell jelentenie, a következő adatok feltüntetésével:
a) a kistermelő neve, címe,
b) a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye,
c) az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése.
A kerületi hivatal illetékes munkatársa helyszíni bejárás során a kistermelőt nyilvántartásba veszi és regisztrációs számmal látja el. Erről a kistermelő határozatot kap.
2012 augusztus óta ( 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet) a kistermelő nem kell a regisztrációért 15 000 Ft.-t fizessen. Most ez 3000 Ft. lett.
13. Amennyiben a kistermelő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, úgy azt a 210/2009. Korm. rendelet szerint, a gazdaság helye szerinti illetékes jegyzőnek köteles bejelenteni, amely erről igazolást ad.
14.  A kistermelőnek 2012 november 30-tól agrárkamarai regiszrációval kell rendelkeznie. (www.agrárkamara.hu )
15. A kormány elfogadta, hogy  három adóévre váltható ki az őstermelői igazolvány és a három különböző adóévre szóló értékesítési betétlap. Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) alatt, ha a személyes adataikról, a gazdaságaikról, vagy a termelési adataikról jelentenek be változást. A módosítás hatálya rövidesen várható.
16.  Kistermelők mentesülnek a Élelmiszer Felügyeleti Díj (NÉBIH) befizetési kötelezettsége alól (2008. évi XLVI. törvény). Az egyéni vállalkozás és más vállalkozások részére viszont kötelező: A felügyeleti díj mértéke a felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenység előző évi nettó árbevételéből, vagy természetes személynél az ezen tevékenységéhez kapcsolódó személyi jövedelemadó 0,1%-a. Ugyanakkor az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg (kistermelő) mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól.

3. Higiéniai, biztonsági követelmények
Bor, pálinka, párlat, sör
2012. január 1-től módosult a jövedéki törvény. Ennek értelmében
A bérfőzető a bérfőzött párlatot amennyiben a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 64. § (5) bekezdés szerinti (teljes) adót - palackozott (max. 2 literes) kiszerelésben, zárjeggyel ellátva, maximum évi 2 hl tiszta szesznek megfelelő párlatot a saját gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli vásáron vagy piacon, nem üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység keretében, a 110. § (11) bekezdés szerinti bejelentés megtételével értékesítheti.

5. Jogszabályok
- Hatályát vesztette a 89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICsSzEM-PM együttes rendelet az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról helyette a
- 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet lépett életbe, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági szakigazgatási szervei elõtt kezdeményezett eljárásokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mértékérõl, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól.
- 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról
- 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Útmutatónk a Védegylet Egyesület megbízásából a “Svájci és magyar alulról szerveződő civil szervezetek szövetsége az autonóm helyi gazdaságfejlesztés támogatására” pályázat keretében készült.

 

 

Kapcsolódó állományok

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás