Kosár

Üres
A kosár jelenleg üres

Kiknek kell Péntárgépet használni

2013. április 24.

  ABBAN AZ ESTEBEN, ha az adóalany SZÁMLAKIBOCSÁTÁSRÓL GONDOSKODIK, MENTESÜL A GÉPI kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól.  EZ A SZABÁLY TEVÉKENYSÉGI KŐRTŐL FÜGGETLENÜL ALKALMAZHATÓ. (A számla kötelező eleme a termék beszerzőjének és a vevőnek a NEVE, CÍME)

3/2013. (II. 15.) NGM rendelet

a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről,
valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról

1. § (1) Nyugtaadási kötelezettségüket kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel teljesíthetik az adóalanyok az 1. mellékletben meghatározott tevékenységük során.

3. § (1) A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól kérheti az e rendeletben meghatározott, elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést(a továbbiakban: egyedi mentesítés), amennyiben az a székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az e rendelet szerinti adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre (nem érhető el), és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelent az adóalany számára.

(2) A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtaadási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgép útján teljesítse.

 

1. melléklet a 3/2003 . (II. 15.) NGM rendelethez

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel eleget tenni kötelezettek köre

Ezen NGM rendeletet ezen melléklete határozza meg azok körét, akik nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget.

1. Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:

ABBAN AZ ESTEBEN, ha az adóalany SZÁMLAKIBOCSÁTÁSRÓL GONDOSKODIK, MENTESÜL A GÉPI kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól.  EZ A SZABÁLY TEVÉKENYSÉGI KŐRTŐL FÜGGETLENÜL ALKALMAZHATÓ. (A számla kötelező eleme a termék beszerzőjének és a vevőnek a NEVE, CÍME)

Az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007.évi CXXVII. tv . (Áfa törvény)   

165. § (1) Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abban az esetben, ha

a) termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása a 85. § (1) bekezdése és 86. § (1) bekezdése szerint mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely a Számv. tv. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül;

b)212 a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az ellenérték adót is tartalmazó összegét legkésőbb a 163. § (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg a 164. § (1) bekezdésének a) pontjában említett időpontig készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel maradéktalanul megtéríti, és számla kibocsátását az adóalanytól nem kéri.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható a 6. § (4) bekezdésében, valamint a 29. és 89. §-ban meghatározott esetekben.

(3)213 Az (1) bekezdés b) pontja nem alkalmazható abban az esetben sem, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása

a) egy másik adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére történik;

b) az a) pont alá nem tartozó személy, szervezet részére történik, és az ellenérték adót is tartalmazó összege eléri vagy meghaladja a 900 000 forintnak megfelelő pénzösszeget.

 

166. §

(1) Abban az esetben, ha az adóalany a 165. § (1) bekezdésének b) pontja szerint mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugta kibocsátásáról gondoskodni.

(2)Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól [178. § (1) bekezdése].

 

a)    a gyógyszertárak,

b)    a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 47.1–47.7

Azaz: (Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem (471).  Élelmiszer, ital, dohányáru kiskereskedelme (472); Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem (473); Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme (474).  Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (475); Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme (476); Egyéb mns áru kiskereskedelme pl. növény, műtrágya, állateledel, gyógyászati termék, gyógyszer, használt cikk, illatszer, bőráru, lábbeli, óra, ékszer,  ruházat (477))

 

és 47.91 szerinti kiskereskedelmi

Azaz: (Csomagküldő,  internetes kiskereskedelem (4791);

 

az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást),

Azaz: (Éttermi vendéglátás (561); Italszolgáltatás (563) )

 

az 55.1–55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási,

Azaz: (Szállodai szolgáltatás (551); Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás pl. - gyermeküdülő, egyéb üdülőház; - vendégház és bungaló; - falusi ház és faház háztartási szolgáltatások nélkül; - ifjúsági szálló; - turistaszálló, - menedékhely, szabadtéri terület biztosítása sátrak, hálózsákok elhelyezésére (552); Kempingszolgáltatás pl. - kempingben, kamionparkban, üdülési járműparkban, horgász- és vadásztáborban nyújtott szálláshely-szolgáltatás; - a kemping a járművek részére hely és elhelyezés biztosítása; - menedék vagy táborhely biztosítása sátrakhoz vagy hálózsákokhoz (553);)

a 77.1–77.2 és 77.33 szerinti kölcsönzési

Azaz(Gépjárműkölcsönzés (771); Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése pl. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése is (772); Irodagép, számítógép kölcsönzése (7733))

 

és a 95.1–95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt,

Azaz: (Számítógép, kommunikációs eszköz javítása (951); Személyi, háztartási cikk javítása (952))

 

kivéve:

ba)    a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,

bb)    a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,

bc)    az ipari – kivéve élelmiszeripari – tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,

bd)    a termelői borkimérés,

be)    az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében,

c)    a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ‘08 46.2–46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.

 

 

NEM TARTOZIK a rendelet, így a pénztárgépkötelem hatálya alá:

 4799 - Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- bármely termék kiskereskedelmi értékesítése bármely, az eddigi szakágazatokba be nem sorolható módon : (Pl. HÁZTÓL való és Házhozszállítással?)
- közvetlen értékesítés, házaló ügynök útján
- árusító automatán keresztül
- a fűtőanyag (tüzelőolaj, tűzifa stb.) közvetlen értékesítése, házhozszállítással
- a nem aukciósházi árveréses kiskereskedelmi tevékenység (az internetes értékesítés kivételével),
- a nem bolti bizományosi, ügynöki kiskereskedelmi tevékenysége

478 - Piaci kiskereskedelem


5590 - Egyéb szálláshely-szolgáltatás

Ebbe a szakágazatba tartozik az átmeneti vagy hosszabb időtartamú szálláshely-szolgáltatás egyágyas vagy többágyas szobákban vagy diákszállókon, diákok, (szezonális) vendégmunkások és egyéb személyek részére.
Ebbe a szakágazatba tartozó szálláshelyek:
- diákszálló
- kollégium
- munkásszálló
- családi panzió, szoba bérbeadása
- vasúti hálókocsi

5621 - rendezvényi étkeztetés, (így a falusi vendégasztal)

Bővebben: http://www.elotisza.hu/jogsegely/2013/04/18/penztargep-hasznalat

 

 

Az Útmutató a Védegylet Egyesület megbízásából a “Svájci és magyar alulról szerveződő civil szervezetek szövetsége az autonóm helyi gazdaságfejlesztés támogatására” pályázat keretében készült.

 

Bejelentkezés

RSS
feliratkozás